متن آهنگ اُم خدا از همزاد

دانلود آهنگ اُم خدا از همزاد

پخش اختصاصی از موزتکست

تو گفتی پرواز

من بدون بال یه سرزمین بال زدم

تو گفتی مسیر من بدون پا کیلومترا راه رفتم

تو گفتی دیدن چشمامو بستم بی کران نگاه کردم

تو گفتی حرف زبونم بند اومد تا شناخت صدا زدم

تو گفتی آب اقیانوس خشک شد قطره ها قیام کردن

تو گفتی غم دلم گرفت زل زدم به پنجره

تو گفتی فهم آماده نبودم با جسم وداع کردم

منم اون شوق هم آغوشی با راهبه هام

لبریز از دروغ های فُکاهی آینه هام

دستام آغشته به دریان

ساحل وداع کن یا آهسته بزن جار

این حجم نبودن یعنی جدال من با موج

هراسم از طوفان اما درد من طاقتش رو بلعید

وقتی ژاکتتو کندی و عریانت کرد

شکوه عشق چوبیت فوبیای من

از موج زدنام بگذر ، به خوبیام بنگر

من حجوم جبر زجه زدن تازیانه هام

سنگریز خشت تا خشت آشیانه هام

یه دیوار به بلندای تنفر بین عشق آسیاب به باد

من ساز ناکوک رقص کولیام

با دستای خالی به سمت تو میام

من شاعر واژه های واژه گونم

دلم میخواد نگات کنم جای خوندن

منم همون تیکه چوبم ضیافت اره

قدرتم یه باده که میارم سمتت

صدای ضربه هات زمزمه ی مرگه

کُند میشه لحظه ها

رسیده ساعت وداع با با بچهام لباساشون زرده

اما من به خودم می بالم

که عاشقونه ترین فصلتونو میسازم

وجودم ناچیزه مرگ من بهار بود و و شروعم پاییزه

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت