متن آهنگ بازی با آتیش جی جی لیتو سیجل و سپهر خلسه

دانلود آهنگ بازی با آتیش جی جی لیتو سیجل و سپهر خلسه

[اینترو]

جی لی سیج اسم تیمه

جی لی سیج اسم تیمه

[کروس]

بازی با آتیش نشی ، تو قاطیش

هرچی داری زاخار بدون ما داریم ماها بیشتر

داریم ماها بیشتر

[ورس یک]

ت*مات سایزت بلدرچین حرف نزنی

سنگین تره مستربین (Mr.Bean)

جی لی سیج اسمِ تیم

توو لفظ ناب اومدن اکسپرتیم

نمیخواد جایی بفرستیم

اگه نشنوی پکری مثل جیم

زاخار فکر نکن صفر صفریم

ما چت ست شما تهش قبرستین

غر و مُرو بده برا بعدا

آرزو هام رله همه برآوردن

بالاترم از همه سر و گردن

تهران داره پلی میشه چک و لندن

پشتم کار میدن نیستم کند

 اجرا بت میدن چقد 600 پوند

ها بالاتر میرم بیشتر تند

هرکی پشتِ مایک میره نیست رپکن نه

خدا بیشتره میرسونه هی به من

آناتومیم غلطه تا زیره چونه بیضست

تیمم نباشه با تیمتون اوکی

آخه شیشه بنز میاد پایین رتته ته

من جُستم ریزه

ولی ارادم یه رستم کی*ش

حاجی ک* کم میره

چون تووی کوچه هاست

دست دست پولا نیمچه باز

[کروس]

بازی با آتیش نشی تو قاطیش

هرچی داری زاخار بدون ماها داریم بیشتر

ماها بیشتر ، ماها بیشتر

داریم ماها بیشتر

[ورس دو]

مریضمونن فرق داره کارمون

مقایسه نکن از ترکا سمی

به روت نمیاری هید میکنی فکر میکنی

داشم نه حواسم نی

بدون گشنه مُرده تهران

هیچ جوره نه کم واسم نی

چی ک* میگه خسته شدم من

آره از بس اومد لفظ واسم این

مارو دائم دیدی زاخارا فیلمن IMDB

جدیدا بیشتر تو ساخت فیلترن عکسن تا MP3

بم بگو چه اسراریه

آهنگ بدی وقتی همش تکراریه

به من میگن شماره یک

ولی کارای توئه که بو ادرار میده

کش و بکن حاجی پی پال به زیدم

جی قیمتو طی کرده ایول

پولِ اصل دا*ا فیکن که فیکن

فنم میزنه خب لِی کرد که له کرد

لش سانروف عقب

رد میشه رول میشه چهارجور علف

من سانسور اصن نمیشم

نیستش جام توو قفس

[کروس]

بازی با آتیش نشی تو قاطیش

هرچی داری زاخار بدون ماها داریم بیشتر

ماها بیشتر ، ماها بیشتر ماها بیشتر ، ماها بیشتر

داریم ماها بیشتر

[پل]

توو پنتت نمیکنیم اون بالا شُل (Penthouse)

وقتی ساختمونت نداره آسانسور

توو پنتت نمیکنیم اون بالا شُل (Penthouse)

وقتی ساختمونت نداره آسانسور

اسمتو نبوده تیتر نه

ندادی هنو یه هیت (Hit) نه

اسمتو نبوده تیتر نه

ندادی هنو یه هیت (Hit) نه

[ورس سه]

اینجا همه متخصصن

یه سری توو مود بد فِسن

نظر میدن روی هر ورسم

ناراحتن چون حالا خوب منو حسم

سره پیازی یا ته پیازی

که چ*قی اینطوری تو تیکه میندازی

بگو بینم آخه به چی مینازی؟

عمو آخره بازی میبازی

[ورس چهار]

میزه بیزینسو بیار ، ماها دورش بشینیم

یک و یک منم جوجه تو فوقش بشینی

کوچولو رو نمیخوایم توو ذوقش بری*یم

ولی قرارهِ درجا بزنه هولش نمیدیم

بزی زنگ زد گفت رکورد کردی

یا که ل* شدی رپو کردی به کل تعطیل داش

رک چیه ما رکورد زدیم

یه چی مینویسم بگرخن تیز

زندگی خیلی ساده مینیمال

سالم شده قاطی فیریکا

ماها بهتریم وسلام

اینا معلومه از الآن

[کروس]

بازی با آتیش نشی تو قاطیش

هرچی داری زاخار بدون ماها داریم بیشتر

ماها بیشتر ، ماها بیشتر ماها بیشتر ، ماها بیشتر

داریم ماها بیشتر

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت