آهنگ های مصاحبه

همه

 • پادکست شور – سهند

  قسمت 23: مصاحبه ی صوتی پادکست شور با سهند اگر از طرفداران پر و پا قرص رپ و مخصوصا هنرمندان آندرگراندی این عرصه باشید، نام “شور” برایتان آشناست. این آهنگساز پیش از این آهنگسازی تعدادی از قطعات تولید شده در لیبل پلاک را بر عهده داشته است. اما اکنون...
 • برخوردها – بامداد

  آتور اخیرا شروع به ساخت پادکستی به نام برخوردها کرده است که در این قسمت شاهد حضور بامداد هستیم که حتما به شما شنیدنش را پیشنهاد میکنیم.
 • پادکست شور – آرمین و مهیار

  قسمت بیستم: مصاحبه ی صوتی پادکست شور با آرمین و مهیار اگر از طرفداران پر و پا قرص رپ و مخصوصا هنرمندان آندرگراندی این عرصه باشید، نام “شور” برایتان آشناست. این آهنگساز پیش از این آهنگسازی تعدادی از قطعات تولید شده در لیبل پلاک را بر عهده داشته است....
 • پادکست شور – Knation

  قسمت هفدهم: مصاحبه ی صوتی پادکست شور با Knation اگر از طرفداران پر و پا قرص رپ و مخصوصا هنرمندان آندرگراندی این عرصه باشید، نام “شور” برایتان آشناست. این آهنگساز پیش از این آهنگسازی تعدادی از قطعات تولید شده در لیبل پلاک را بر عهده داشته است. اما اکنون...
 • پادکست شور – فهام و فرید

  قسمت شانزدهم: مصاحبه ی صوتی پادکست شور با فهام و فرید اگر از طرفداران پر و پا قرص رپ و مخصوصا هنرمندان آندرگراندی این عرصه باشید، نام “شور” برایتان آشناست. این آهنگساز پیش از این آهنگسازی تعدادی از قطعات تولید شده در لیبل پلاک را بر عهده داشته است....
 • پادکست شور – یحیی

  قسمت دهم: مصاحبه ی صوتی پادکست شور با یحیی اگر از طرفداران پر و پا قرص رپ و مخصوصا هنرمندان آندرگراندی این عرصه باشید، نام “شور” برایتان آشناست. این آهنگساز پیش از این آهنگسازی تعدادی از قطعات تولید شده در لیبل پلاک را بر عهده داشته است. اما اکنون...
 • پادکست شور – علی اینفیمس

  قسمت دهم: مصاحبه ی صوتی پادکست شور با علی اینفیمس اگر از طرفداران پر و پا قرص رپ و مخصوصا هنرمندان آندرگراندی این عرصه باشید، نام “شور” برایتان آشناست. این آهنگساز پیش از این آهنگسازی تعدادی از قطعات تولید شده در لیبل پلاک را بر عهده داشته است. اما...
 • پادکست شور – مهدی پورداد

  قسمت نهم: مصاحبه ی صوتی پادکست شور با مهدی پورداد اگر از طرفداران پر و پا قرص رپ و مخصوصا هنرمندان آندرگراندی این عرصه باشید، نام “شور” برایتان آشناست. این آهنگساز پیش از این آهنگسازی تعدادی از قطعات تولید شده در لیبل پلاک را بر عهده داشته است. اما...
Array ( )

عضویت در سایت