متن پیش آهنگ هبوط از عارف

دانلود آهنگ هبوط از عارف (اسکیت)

پخش اختصاصی از موزتکست

تعظیم کنید

من اینجا ماندنی نیستم

تمام راه ها مُنتَفی شد یک راه وجود دارد ، دارد

دارد آن که من را به آن درخت برساند جَنمی برای تحمل مجازات ؟

پاهایم سست شده

تا جولانگاهم راهی نمانده

موحش (وحشت انگیز) کوهی را پشت سر نهاده ـَم

در این مرحله راه رفتن غیر ممکن است (ندایی از مامورین بهشتی)
اما من امکانم (جواب آدمیزاد)

ندایی آمد که :

ممنوع است نرو ، ممنوع است نرو

اما نباتی در برابر من ؟

خنده سر دادم به جِد میگویم ممنوع منم

سیب من سال ها قبل از این ازل ها ریشه کرد

آی پیدا شده ترینم

من صرف نظر از سیب تورا پر بار میدانم

طعم این سیب و خطا را در جوار یار میدانم

تکه ای سیب در دهان آسیاب شد و فریاد تُف کردم که :

من آن چهار پای بد منظر نیستم که به خوراک از پیش ساخته ی خود قانع باشم

من جایی طلب دارم که موسی دیگری فرعون خودم

خوردم

آسمان طبل و دقُل شد کوه ها جیغ زنان

پلک ها افتادند

(لرزش صدای انسان ناشی از تغییر دما و سرد شدن)

اینجا زمین است سرد جنگلی آتش خواهم زد

ای زمین سوم از سیاره ی خورشید

تعظیم کنید

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت