متن آهنگ Ezza WTF

تکست آهنگ Ezza WTF

تکست داده میگه امشب نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه دوستم پایه نیستش نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه راهتون دوره ماها نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه وسیله نداریم نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

وات د ف* ، وات د ف*

وات د ف* ، وات د ف*

سیبیلا تو پیچن امشب با دا*ام

وات د ف* ، وات د ف* ، وات د ف*

دنبالم رو زمین نگرد من اون بالاهام

ادا اطفارات کشته ماها رو

بابا لوس نکن بردار بیار پورشه بابا رو

بیا و تو نشون بده حُسن کارارو

باید بیای و تو خالی کنی پشتِ ماها رو

هی نمیمونه Ezza هیچ وقت لنگ لنگ

کافیه فقط بزنم زنگ زنگ

میان چهار تا مو مشکی تنگ تنگ

میریزن رو هم و آره بنگ بنگ

تکست داده میگه امشب نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه دوستم پایه نیستش نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه راهتون دوره ماها نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه وسیله نداریم نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه نیستم اهل روبوسی اونوقت

میگه فقط بلدم بزنم خروسی توو تخت

ببین اینا دیگه رو بورس نی اونقدر

باید جیغ بکشی بلرزه بروسلی توو قبر

بیرون منو داشت با چشم میلیسید

سریع بردمش خونه من نتفلیکس چیل

موهاشو دادم بالا با کِش کلیپس نیست

میخواد بزنه به برق ولی حیف پریز نیست

میپیچی تو فک کنم یه باگی داری

نمیدونم با اونا یا که با اینایی

هر روز بهتر از دیروز عین صاایرانی

پاتم میره بالا بالا تر از هادی ساعی

تکست داده میگه امشب نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه دوستم پایه نیستش نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه راهتون دوره ماها نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

میگه وسیله نداریم نمیایم

وات د ف* ، وات د ف*

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت