متن آهنگ Dead Shot از امیر دارک

دانلود آهنگ Dead Shot از امیر دارک

[ورس اول]

میگم بهش میگه رپ چیه دادا ریدم بهش فاز گنگ چیه حالا

برنامه شب تا صبمون رپ میکنیم تا کف بیاد بالا

لفت دادی یا که هستی ها ندارم شوخی دستی بات

و گرنه هوک میخوری با کلماتم میشی لس بی حال

ها ندارم کل با تو شدی قاطی یه مشت الواتو

فکر کردی که لات شدی میک تو دستمه ریختم پشماتو

بیت میکوبه تو فیست بیبی اسکناسای سبز و خیلی

دوست داری وقتی تق تو صورتت میکوبم ولی آیم ساری لیدی

جک و جونور از سره کولم میره بالا ولی من میدونم

منتظره که اسنیف کنم فلورو تا که تا صبح بخونم

جیغ بکش و از وحشت بگو دست به قلمه دِدشات

رایم مِثه تیر کلت تو سرته ، هِد شات

[کروس]

میبینی که دست به ماشه ام

به *امیری قبل اینکه من دست به کار شم

تو یه متقلبی، مجازات میشی قبل اینکه تو بخوای دربری

احتیاجی نیست جوجه بکنی تو جفت ، درنیاوردم بکنی تو خُف

دو رو منهای یک بکنی تو ،تحویل میدم بت یک کلفت

[ورس دوم]

دست به ماشم تو کلم نبوق چهار بیت میگی کلاً دروغ

هشت بیت میگم از دم سکوت در حد نیستی که وایستم تو روت

هه هنو مارو نشناختی وقتی تُولت هولِ منه پشمات ریخت

برنامه دارم واسه ده سالِ آتی ولی هنو اُمیدی واسه ی فردات نیست

بدخوام خورد بهم تا کاپوت جمع شد تَش مشتی هر کی که بامون بد شد

یا اِسقات شد حاجی رفت زیرِ پِرِس یا رفت صافکاری ولی داغون تر شد

میخوای باشی مِث من بگاز شات میگری تا دیدی سَر جَمع بالاست

کُل اِکیپت رو مِحور بِگاس نمیرِسی چاقی هِی پُشتم نگاز

تاب میبینه ولی باز روم میگیره قیمت بده حاجیت باز روت میریزه

روم زوم میکُنه باز تار میبینه از برق کشیدَمِش باز تو پیریزه

مایکَم تانکِه گوش کُن تانکِر اعصاب ضعیفِه تِکنیک جامپِر

حَسرَت بُخور تا کِه مِث من بِشی اِمضا دِدشاتَم وِری وِری دانجِر

[کروس]

میبینی که دست به ماشه ام

به *امیری قبل اینکه من دست به کار شم

تو یه متقلبی، مجازات میشی قبل اینکه تو بخوای دربری

احتیاجی نیست جوجه بکنی تو جفت ، درنیاوردم بکنی تو خُف

دو رو منهای یک بکنی تو ،تحویل میدم بت یک کلفت

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت

error: شما مجاز به کپی برداری از این سایت نیستید!