متن آهنگ Burning Under The Snow صفیر

دانلود آهنگ Burning Under The Snow صفیر

چینش مکعبای فلزی رویِ هم

همه چند در چند در چندم شمسی با آب

تا پستان تا خای* آهنگری میکنه

با چوب میکوبن به آهن

روی نگاره های فرش میبینم

چنان رطوبتی روی پوستم سر میخوره

که شرجی مصنوعی از راه پیشونی نفوذ میکنه

جزئی از کپک و منجلاب محیط شدم

قطره ایم که تووی گالُن که کم کم

به سنگ تبدیل میشه

تیکه سنگی با موادی با مقادیر بالای هوش

سنگی تو چاه که باید از عمق میگفت

اما به خدا عفونتِ حلب زنگه

زنگ زنگ ، کثافت پولمو نداد تا بخرم برات

یه جفت گوشو میگم که روی چشمات نصب کنم

تا مزه کنی بی وجود

با پول من طاعون گرفت بی وجود

قول داده بی وجود فکر کرد

حلبِ من باطریه بی وجود

من نیروی تو نیستم کثافت

حقمو بده حقمو بده کثافت

به خدا عفونت حلب زنگه

غلت میزنم و دیوار میریزه

از لای جرز دیوار سوسک و زالو و برف پخش میشه

حلبی بارون خیسم میکنه

کسی منو برمیداره و توئ مشتش فشار میده

از روی صورتم عمقِ تموم گفته هام پاک میشه

میبره بالا و عقب بعد پرتاب میکنه

پر پر پر پرتاب مثل پر پر پرواز

پر تاب تاب عباسی

تاب ندارم بم موج میشه

زنگ میزنه نم نم صدا میدم دم

چینش فلزی دیگه ای فرو ریخت

حلبی آباد کم کم با برخورد سنگای دیگه فرو میریزه

اونا بیدار میشن اونا میسازن

باور کن عفونت حلب جنگِ جنگ سنگ

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت