متن آهنگ یک سناریو از اشکآن

دانلود آهنگ یک سناریو از اشکآن (اسکیت)

(وِکسیلیِت تیم)

مرد : نَیُفتاد؟

زن : باختی

مرد : فِکر کُنَم مورچهِ از بَقیه جا مونده

زن : لِباسات بو سیگار میده

مرد : خوبه ؟

زن : نَه

مرد : حالا چی ؟

( فوت میکند ) ، هــــــــا

زن : اه نه ! چیکار کَردی با خودِت ؟

لِباسات بو سیگار میده ، دَهنِت بو سیر !

مرد : بِندازَمِش ؟

زن : نـــــوچ ، مَریض

مرد : ( فوت میکند )

زن : میشه فوت نَکُنی ؟!

مرد : گَرمِت نیست ؟

زن : نه

مرد : چیزی توو چِشات نَرَفته

زن : نَه

مرد : نمیخوای ؟

زن : نــــه

مرد : مَلافه بِکِشَم روت ؟

زن : نَه

مرد : روحِ مَن شَبیهِ کَشتیِ شِیطونه !

دو تا سُکان داره

یِکیشُ تو میچرخونی

یِکیشُ بابام

خوب بود ؟

زن : مالِ خودِته ؟

مرد : آره ،

بیا حَرفایِ مُهِم بِزَنیم

زن : بِزَنیم !

مرد : به نَظرِت آخَرِش چی میشه ؟

میان سُراغِمون ؟

زن : ( سکوت میکند )

مرد : خوابی ؟

با توئَم !

خوابی ؟

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت