متن آهنگ گندابی گویا

متن آهنگ گندابی گویا
لینک دانلود به دلیل احترام به حقوق آرتیست غیرفعال میباشد!
[ورس یک]
بچه ‌خوشگل لاابالی عادت به قلچماق
با نوچه هام مرز ‌گنداب دارم خوش خوشانی
لاتم اگه باشم با غیرتم بی منت
چیزی ‌به دلم قرار نی ‌منتهی بد روزگار
خیر و شر برام ‌تو یه قدمه بی مقدمه
این شونه با اون شونه سر جنگ منطق عنتر و منتره
مونده به جونم داغ چی من هفت خط عاطفی
وقتی همه تو زردن منم دارم رغبت نارنجی
مثل هوای دزد پائیز حکمه لبای خشک قاضی
مردد تا آخرین واخواست صدور یه ماتم یا شاد باش
با جسارت تو دل طبیعت قانون نانوشته داره قریضم
مرض فشار خون توی لحظه بی نسخه میمونه پشت عریضش
جمجمه تاریک با اینکه کور سوی نور داره لابی
خشک و تر توهَم قاطی عاشق سوخت دادن ذاتی
دنباله نقطه ضعفم تا به هوایی کنم تلافی
به خود میزنم نا حق جراحتش نداره جراحی
[کورس]
علی گندابی تو چیکار شر داری
ای بابا بچه لاتی طایفه درباری
علی گندابی تو چیکار شر داری
ای بابا بچه لاتی طایفه درباری
[ورس دو]
از اون آدمهای الف به چشم دیدم مشتی!
آب چشمم از اسمونم ریخته شرطی
کله ام باد و کشتی نداره بادبان
انگار توی سر یه عقده هاد دارم
جای نَمَد مالی، رنگرزی و خراطی
با عیاشا سر و ته شب میرفتیم اخاذی
بده بستونه از طعمه ها وایسادن فالگوش
تیغه چاقوم گوشت و می‌گیره به آغوش
به ضرب تهدید نفسات جلو پات قدداره خورده
میری تو گوده ترسی که عمقش برات قد داره ۹ متر
مست و الست یه شهر دربست میندازم دست
بعضی شبا رو دنده لج با شیطون رو زین اسب
گردن کِش میتازونه آخه سر گردنه بیابونه
حالا یه شبم بی مروت خونه دله بی آب و نونه
کی به کیه منم واجب الخطا گاهی دلم آسمونه
نفرین و لعنت مردم اما پیش خداش با آبروعه
[کورس]
علی گندابی تو چیکار شر داری
ای بابا بچه لاتی طایفه درباری
علی گندابی تو چیکار شر داری
ای بابا بچه لاتی طایفه درباری
متن آهنگ گویا به نام گندابی

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت