متن آهنگ گذر از ودا

دانلود آهنگ گذر از ودا

متنفرم از افعال گذشتن

متنفرم از افعال گذشتن

گذشت گذشت گذشت کرد از پل هایی

که روی زمین و هواست معلق

دست میگرفت کمک کرد

ولی هیچ وقت نداد دست به کسی

مجرد حالا جای دال یک ب بزار و کن مجسم

اون همین بود عجیب بود غریب بود

و کمی پول ته جیباشو پر کرد

همینجور روزا میگذرن اه تف به این گذشتن

که قدم هام میشه ساختاره همه روز های قبل

شب های بد ، بدتر میشه شرایطم

اینو یادم رفت متنفر از دقایقم

بگذر از همه ثانیه ها

بگذر از همه سالی یکبار

بگذر از همه بشنوند همه

بشکنن همه آینه ها

بگذر از همه ثانیه ها

بگذر از همه سالی یکبار

بگذر از همه بشنوند همه

بشکنن همه آینه ها

گذشتم ، گذشتم از گذشتن

با اینکه دیگه پام نمیزاره بلند شم

جب‌ران با کمی احساس

تهش میده فقط معنی قصاص

آینده یک قاتله یک متهم یک فراری

که اگه گیر بیفته ساخته میشه یک

مستند به نام حال عبرت میشه که همگی بیریزن به راه راست

صادق ترین هدایت گره چراغ ما

آسمون مزخرف ترین کتاب سال

تو گذشته سوختن همه ی ستاره ها

بگذر از همه ثانیه ها

بگذر از همه سالی یکبار

بگذر از همه بشنوند همه

بشکنن همه آینه ها

بگذر از همه ثانیه ها

بگذر از همه سالی یکبار

بگذر از همه بشنوند همه

بشکنن همه آینه ها

فهمیدم ولی نرفتم با یک بمب و یک کمربند

شاید منفعت بد برق میزد و جرعت مثله مترسک

ترسوندن رو یاد میگیرم اگه یک موقعی نترسم

متنفرم از اونی که معنی ایثار رو عوض کرد

بگذریم گذشتم از همه در ها توی زمانه قبله گذشتن

در گذشت ته داستانه همه میشه توی سر گذشت

یک نقطه شاید مشترک

لعنت به اون گذشته ای که تهش خورد با یک مشترک

بگذر از همه ثانیه ها

بگذر از همه سالی یکبار

بگذر از همه بشنوند همه

بشکنن همه آینه ها

بگذر از همه ثانیه ها

بگذر از همه سالی یکبار

بگذر از همه بشنوند همه

بشکنن همه آینه ها

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت