متن آهنگ چی میگن اینا آئین

دانلود آهنگ چی میگن اینا آئین

[ورس 1]

آئینم ، آئینم اینه که

چپ و راستمو بلدم برام مسیر تعیین نکن

خم و راست کمرن اونا که نشون دادن دلیل از خود

نگو با مافیا اومدم بالا

نه اینجا ایتالیاست نه دروغ بوده رو لبم تا حالا

هستم کارا تا طرفدارا در نمیارن سر از کارا

هستیم مثل پرچم بالا

برا بدخواه بهتر میشد اگه بودش ننم نازا

صبح تا شب تو سر بچت زدی

نشه شبیه هومن خلعتبری

تاسو میشناسیم با شیش

چه حرفه ای یا ناشیش

میفهمه اینو بفهم کف خواب باش تا ولگرد

کرختیِ صبح زود سیگار خز شد رفت

سی سالته کل روز بیکار خز شد رفت

خداحافظی از جو ایران خز شد رفت

ببند گالرو زود فامیل نشو

میشناسم پسر خالمو

عضله سفت شکیم چرب سینه سه طبل

کاف شهر مایی ، به دل نگیر اما خنده داری

وقتی اعتماد به نفست ماهیچته

پشیمون میشه مامانت که زاییدت

روزه تولدت باس میپوشید پیرهنِ سیاه

تو بگو ، بگو چی میگن اینا

[کروس]

چی میگن اینا کی چی گفته

میریم از ایران ، بلیط مفته

چی میگی عمو ، سیست دله دزدیه

زیاده ازت ایرانی کفِ ترکیه

چی میگن اینا کی چی گفته

میریم از ایران ، بلیط مفته

چی میگی عمو ، سیست دله دزدیه

زیاده ازت ایرانی کفِ ترکیه

[ورس 2]

دستت بگیری تاس دلت خوش به شیشه

چون شخصیت منفیت قهرمانت کشته میشه

حق داری غُر بزن

وقتی زور میگه اون که هست ازت گنده تر

کافیه بفهمی رگ خواب نقطه ضعف

اونوقت روحیه میگیری ، میزنن پشتت حرف

مالیدی مایه زدی به جیب نوش جونت

چند تا دافی حال کرد باهات که چی رُژ گونه

ارث بابات بهت رسید؟ ، پره پوله جیبات

یه کمشم بذار واسه روز میعاد

از چیزایی که نمیشه داشت احاطه شدی

تکونی بده به خودت جا اینکه گلایه کنی

تولید انبوه داره ، حرص میخوره دندون رو دندوناته

بحث سر عقیده های دُگمت

به همه کمک کردی جز خودت

انقدر رفتی اون بالا باد بردت

مغزت میشه پاتوقت

چند وقت دیگه لاپورتت

سراغتو ازمون میگیرن و میشیم ما هم منکر

با خانواده میریم از ایران ، کو پاسپورتت

بگو چی میگن اینا

[کروس]

چی میگن اینا کی چی گفته

میریم از ایران ، بلیط مفته

چی میگی عمو ، سیست دله دزدیه

زیاده ازت ایرانی کفِ ترکیه

چی میگن اینا کی چی گفته

میریم از ایران ، بلیط مفته

چی میگی عمو ، سیست دله دزدیه

زیاده ازت ایرانی کفِ ترکیه

[ورس 3]

دو تا گوشم مشتاق شنیدن آتش بس

همون راهی که روشن میشه با مشعل

حرفای گنده گندت تو وجمع میزنه توو ذوق

اسمت هم که مثل خورشید محوه توو افق

لش کردی رو مُبلت ، میزنی به نیکوتین پُک

میگی که کاش میشدی گرگ ، میزدی به گَله

تا بفهمی ایران زیر زمینش امنه ، قربانی شده چند تا بره

فت و فراوون شاد ، نیشخند تا بناگوش وا

زاپاس فراموشکار

حالیمه علت و معلول ، فرض نکن ملتو ببو

یه برج زهرماریم همه ، نشون بده چهرتو خندون

[اوترو]

عمو آرمن چی میگن اینا ، ک* شعر

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت