متن آهنگ نگرش از اشکآن

دانلود آهنگ نگرش از اشکآن (اسکیت)

(بهمن رفیعی)

مِعیارِ سَنجِش تَکامُلِ موجودات

حَجمِ مغزِ آن هاست

فاحِشه تَن میفُروشَد

حَقیر هُنرمَندی که مَغزِ خود را

به اصحاب قُدرَت عَرضه میدارَد

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت