متن آهنگ نصیحت دیگرد

تکست آهنگ نصیحت دیگرد

این یه قصه ی راسته

مامان بزرگم یه زنِ هفتاد و خورده ای ساله است

که صاف و ساده است

از دیده من اگه بشینی پای حرفاش

سفره ی دلشو بکنه باز

هم پنیر تجربه مربا کره نون

هی میگفت ننه من بود

چهارده سالم توو خونه ای

که سایه ی بابا بود ترس واسم

میشورم میسابم رختو

برا کهنه ی خواهره کوچیکت

یه لقمه نون سخت میومدبه دستت

که سُر میخوره سخت از تو جیب

شکمامون سر میشد فقط با قرض

یه روزی درزه درو باز کرد بی بیت

سایه ی باریک بابا بزرگت رو دیوار بود

این اولین دیدار بود گفت بهم میخوای؟

خطبه جاری شد مثلِ اشک از چشام

مامان بزرگم ، مامان بزرگم ، مامان بزرگم

من و سه تا بچه تو هیجده نوزده

درس خوندم قایمکی از ترس شوهر

یه چرخ خیاطی جمع کردم پول خریدم

شاید در بیاد پول از پول

از صبح تا ظهر چشامو کور کرد کتاب

از ظهر تا شب کفِ پام رو پدال

دزر پاره ی خشتکارو میدوختم

شاید با دوزار شم مایه ی افتخار

روزای آخره دیپلمم رسید سر

گفتم با خونواده هاتون بشید جمع

با ترس و لرز بابات رو پام خواهرش تو بغل

اون یکی خواهرش داشت بازی میکرد توو محل

به محضِ اینکه گفتم بهش خون جلو چشاشو گرفت

بچه ها رو پرت کرد یه گوشه توو اتاق و داشت

با چادر میکردن خفم دادم رسید به گوشِ همسایه ها فقط

مامان بزرگم ، مامان بزرگم ، مامان بزرگم

چی بگم ننه بدتر از منم بود

حداقل من شماها رو دارم جونم

هی دعا خوندم شاملِ حالم شه

این واسه جوابِ خداست که الان تو این خونم

کفگیرو برداشت تا من داشتم میترکیدم

یه پرس دیگه کشید و گفت بخور بهت میگم

با خنده پاشدم یه کمی راه رفتم

با اخم خیره شد بود به بندِ شلوارم

یه نگام توو گوشی با یکی لاس میزدم حرف

اون حتما با خودش فکر میکرد داریم چقدر فرق

اون هفته ای یه بار حموم از سرش زیاده

من صبح به صبح میگیرم دوش به عشقِ تنم

انگاری ری*ن شلوارم آویزن اَ کمرم

توو فکرِ این بودم که یه چی میخواستم بخرم

نیششو باز کرد و با خنده بهم گفت

[اینترو]

مامان بزرگ بابا بزرگت شصت سال توو بازار بود و

شصت سال بازار خراب بود و دو زار بهتر از پنج زار بود و

خالی میشد جیبامون و

سایه کتک بود بالای سرمون و

حالا خودش که تعریف میکرد

چون نمیدونسته که داره درس میخونه

وقتی که فهمیده همینطور با همین لحجه …

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت

error: شما مجاز به کپی برداری از این سایت نیستید!