متن آهنگ ناکجا از همزاد

دانلود آهنگ ناکجا از همزاد

پخش اختصاصی از موزتکست

قدمامو نشمردم رسیدم به ناکجا

باغبونِ من خیلی وقت قهر کرده با گلا

چون همشون پژمردن

این یعنی باغبون من

این یعنی افسردم و نمیشمم آروم تر

من خستم از راحت باختن

از آشغالامون آدم ساختن

از دل آهن ساختم

با بیل کندم با دست کاشتم

از شک به یقین باور داشتن

از هرج ومرج از جر و بحث با همسرم

اما خانم باور کن زیر درد من

حتی میشه طاقت فلج

من بهش عادت کردم

درونم هنو ماتم کده اس

یه قدم فقط برگرد عقب

مادر دستمو بگیر تا از دست نرم

خستم ازش

از هر اتاق اتاق به من

بی طاقت تر با تاپ و تاپ

به من بی تاب

این شمع آب میشه

ولی باید ا نورش گذشت

این مرد پا میشه

ولی باید که خردش کنم

تو میگی که درد رفتنه

پس دواشم برگشتنه

حرف مفت درد و دوا

من ناکجام یعنی

بین مرز و مکان صبر و زمان

قدمامو نشمردم یعنی تک و تنهام

تنها تنهاتر أ قبل

این یعنی درد منم

شروع درمان یعنی باور

ناکجا یعنی هر کجا که باشی

هنو نرسیدی به آخر

قبولِ تو هر چی دیدی شنیدی

کشیدی یا منتظری ببینی درد من همونه

تمومِ فقط تو هم باید باورش کنی

باید باورش کنی

فقط من باید باور کنم که

این لحظه میگذره

این روزا تموم میشن

همشون دور میشن

دور دور دور

این لحظه میگذره

این روزا تموم میشن

میاد از اون دور نور نور نور

مهم نی بقیه چی در موردت فکر میکنن

گور بابای همه به چیزی که هستی افتخار کن

چون مهم تویی سرتو بگیر بالا

شرمنده هیچ کی نیستی

فقط تو هم باید باورش کنی

باید باور کنی

این لحظه میگذره

این روزا تموم میشن

همشون دور میشن

دور دور دور

این لحظه میگذره

این روزا تموم میشن

میاد از اون دور نور نور نور

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت