متن آهنگ فرهنگ لغت از عباس

دانلود آهنگ فرهنگ لغت از عباس

فرهنگ لغت اینه هم وطن

نزار پایه مال بشه خونه هم وطن

معترض باش برو جلو

کاری کن ایران و ایرانی سر بلند باشه

بنویسی اختلاس بخونی معوقه بانکی

بنویسیم حقوق نجومی بخونیم خزانه خالی

بنویسیم دزد بخونیم امانتدار یا ذخیره نظام

بنویسیم نابودی کارخونه بخونیم تعطیلی موقت

بنویسیم نابودی راکتور اراک بخونیم باز طراحی پیشرفته

بنویسیم بیکاری جوونا بخونیم افزایش امید

بنویسیم مسکن مهر بخونیم طرح مزخرف

بنویسیم منتقد دولت بخونیم بیشعور و بزدل

بنویسیم دولت کلید بخونیم دولت فقل و رکورد

تو زن مسلمونی هم حقوق برابر میخوایی

هم از دینی دفاع میکنی ک توش حقت نصفه

تورو علی ناقص خطاب کرده

تو زن مسلمونی سرشار از تناقص

هم ازادی تو پوشش میخوایی هم از دینی

دفاع میکنی که توش حجاب کامل صادر شده

ما هممون با همیم فارسو لرو کرد و بلوچ

مازنی و گیلکی و ترک و اذری و عرب

همه با همیم تا دشمنو بیرون کنیم متحد

با یک پرچم صلاح ب دستیم گمشو بیرون

تو بخاطر عقیدت سر میبری

سنگسار میکنی اعدام میکنی

دست قطع میکنی تجاوز میکنی

اونوقت من خطرناکم

اره من خطرناکم

تو این راه تنها نیستم

اره شیخ ما هم که دنیا دیده

کاراش همه سنجیده

بنزو ویلارو واسه خودش ورداشته

اخرت وهوری هارو به ما بخشیده

یاد بگیر راه سکوت نکردن

یاد بگیر راه راست گفتن

همیشه تو سفرت پر از خرافات

اره همینه در حقیقت خدا کسایی رو دوست داره

که در صف ادم کشی وایسادن

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت