متن آهنگ عشق اول از بهراد کاسب

دانلود آهنگ عشق اول از بهراد کاسب

[ورس یک]

به این همون بیتیه که میخواستم

اوضاع زندگیم جوریه که میباست من

خورشید شم گرما بدم میتابم

نور واسه دید بهتر ، میزنم زیر پلک من

غیر اون دست و پا زدنم بی فایدست

منتظر موفقیت مالی نباش پیله رو بشکن

میخوام من أ نو بسازم پیرهنو بکَن

ایده رو بنگر به کجا میره این بی من و عشقم

بهش جون دادیم خون بیعانه بود و

اون به ما اهدا کرد یه حالِ خوب

این بده بفروش شده داستانِ من و رپ

قندم این چایی فقط میتونه بکنه منو حل

ولی انتظار بقیه بیجاست

میخوان خارج شم ولی قضیه اینجاست

اگه دل و دماغ و انرژی نیست

بدون تو تنبلی و پی انرژی نیستی

[کروس]

چطور أ رو صحنه گُم شم

چطور میخوای أ رو صحنه گُم شم

چطور میخوای أ رو صحنه گُم شم

یا باس بچسبم به رپه محکم

یا انگار یه چَک از همه خوردم

چطور أ رو صحنه گُم شم

چطور میخوای أ رو صحنه گُم شم

چطور میخوای أ رو صحنه گُم شم

یا باس بچسبم به رپه محکم

یا انگار یه چَک از همه خوردم

[ورس دو]

عشق اولم

اینا تصاویر چیزیه که میگذره در سرم

کمتر توو فکر پرچمم

ولی میدونی کجا رو فتح کردم

الآن کلی وقت گذشته از ادعاش

ولی هنوز میریم جلو بی ترس و بی ادعا

شکر اونا که باس بشناسن میشناسن

اونا هم که سَر سَرین اجباراً میبازن

میان از سراسر کشور و پهناش

تو هم بیا و این قسمتو بردار

معلومه دوس نداره این ژستمو سرکار

فقط میخوان بدن این حسمو بر باد

اگه دیدی تو مثلمو هر جا

بدون یارو فقط هیکل و زبانه

غیرتو نداره اسممو نیاره

[کروس]

چطور أ رو صحنه گُم شم

چطور میخوای أ رو صحنه گُم شم

چطور میخوای أ رو صحنه گُم شم

یا باس بچسبم به رپه محکم

یا انگار یه چَک از همه خوردم

چطور أ رو صحنه گُم شم

چطور میخوای أ رو صحنه گُم شم

چطور میخوای أ رو صحنه گُم شم

یا باس بچسبم به رپه محکم

یا انگار یه چَک از همه خوردم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :

عضویت در سایت

code