متن آهنگ شناس از امیر تیبک و بهداد وایکانت

amirtbackshenas

تکست آهنگ شناس از امیر تیبک و بهداد وایکنات

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

روزا غرق دود تعطیلی حبسی تو خونَت

شبا در پِی ته *یری بی ربط

کنترل از دست جاش میره یه بند

یه بند تو لب،سیر تو مغز

همونجا من میخورم تا سیر بشم

ولی درگیره جایی دادن گیر به من

توی صنعت رپ شدم جاودانه من

سیاست لغتم رفت أ قافیه فراتر

درِ خیابون باز رو من

همه چراغاش رو کولم

چرا باز رو مودم

بخوابونم همه ی غولا رَم

معتاد ارتفاع شب تف رو دستم

چت پرواز ولی سرفه خوب کمتر

یک دو سه بشمارین قله ها فتحه

کوری خونِ کوری ولی حرفِ من حرفِ

مرحله سخته ایم سخت تر از صخره

رد کنی ما رو نه این داستان طنزه

بشناس کیم،محوِ رو نگام

{نامفهوم} سلطان شبام

اومدم که بگم،لطف بی ریام

آمادم که ب*ام،تا اینکه رو صدام

بشناس کیم آره محوِ رو نگام

{نامفهوم} زدیم سلطان شبام

اومدم که بگم واست لطف بی ریام

آمادم که ب*ام،مثِ تانکبی صدام

این یه هشداره مردتیکه حتی تو وقتی که

تصمیم قطعیته،وصل شی به سبکی که

بهداد درس میده،فهمت تعطیله

مغزت رد میده،درکت تَش میگه

بسه یه حرفی که،از ریشه بد ری ده

فهمیده مرد میشه بدجوری درگیره

دست من زنجیره،حرفِ تو قطع میشه

جفت جلوم خم میشه،دم تکون رد میشه

نانا میگن بهداد تیبگ،به *ا میدم صدا میدن

هه گُندن،چرا زیرن

شل کن پَ ف*ار میدم

صبح ظهر شب،منو دیدن

قلدرشو *اییدم

تند،تند دَر رو

میان،میرن

قُلدر نشو،زیاد دیدم

دنبال شرن،زی خواب میشن

شب کوچه خلوت کوکو بنگ بعد

شب رول و سگ مست،میشه مغز رد

بشناس کیم،محوِ رو نگام

{نامفهوم} سلطان شبام

اومدم که بگم،لطف بی ریام

آمادم که ب*ام،تا اینکه رو صدام

بشناس کیم آره محوِ رو نگام

{نامفهوم} زدیم سلطان شبام

اومدم که بگم واست لطف بی ریام

آمادم که ب*ام،مثِ تانکبی صدام

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت