متن آهنگ سی از کیان پورتراب

 آهنگ سی از کیان پورتراب

مثه اولین نور صبح

مثه ردی که هیچ وقت نشد گم

مثه تلخ ترین شعر من

مثه رازی که به هیچکس نمیشه گفت

مثه هر شور و شوق نو

مثه دست های شده مشت

مثه هر اولین نور صبح

مثه من که دست نمیکشه از تو

از این لحظه های نیمه خاموش

از این حال آروم ما سپردم من باقی راه رو به تو

مثه اولین نور صبح

مثه ردی که هیچ وقت نشد گم

مثه امن ترین حس من

مثه اون خلوتی که سهممون شد

مثه هر شور و شوق نو

مثه دردهای شده بغض

مثه هر اولین نور صبح

مثه من که دست نمیکشه از تو

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت