متن آهنگ رنگ ها تس و نقش

دانلود آهنگ رنگ ها تس و نقش

[ورس یک]

شد از قلمش خلق

میریخت توو جامدادی جنگ

وقتی تراشید سرشو پای نقاشیش

همه بهش خندیدن

گفت چقدر تغییرن این رنگا

یه خطِ صاف کشید وسعتو نشناخت

تهش نقطه رو انداخت گفت خدا همینجاست

که من میکنم حسش ما

همه از این همین نقطه ها میگرفتیم شکل

شایدم این کرم توو این جهان پیله نمیشه

وقتی شکمِ هوا پر از خاکه

باید پروازو بلد باشه اون تا بشه فاتح

چشماش که بازه اما نگاه میکنه به ساعتش

میفهمه هنوز خوابه میکشه 4 تا خطِ صاف هی

از همون خطای که بهشون میسپاره باد دل

گفت پروازو مدیونم به این ریسمان پاره

کجای اتاقت شدی پنهان

که اگه نورم بهت بتابه نداره فایده

بگذریم در کل تق تق در شد باز

یکی گفت بس کن

همه هستیم اما هیشکی هم رنگ نیست

من دارم خفه میشم از این تنگی

از این تردید شاید ما توو دنیای بعدِ مرگیم

شایدم همینجا نشستیم و منتظره چرخیم

چرخ ارابه های خاموش

زیره جهلِ دریائه مقلوب شده به پیروزی فانوس

ولی ما که از شوریم غرق نمیشه هیچکس

انگار شنای ساحل شناگرای خوبی نیستن

که غرق میشدن توو ماهِ کامل

و چون اونا از خاکن تهش همه یکین

توو این عالمِ زرد چیزی برای ترسیدن نیست که بخوام ببینم

[ورس دو]

مثل ارابه ها رو من قدم بزنید

کل جهانِ سفیده منو با رنگ بخرید

من همین پهنا من همین گستره ی سفید

من همون پیچی که توو موهای لیلی نمیشه دید

بزن آبی کهشکونِ پسِ آسمون

از شهر بزن بیرون روی این دنیای کاغذی

زمین صاف و بی مرزه تا وقتی با منی

من و تو رویاییم یه عالمیم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت