متن آهنگ رقص واسه صلح از تهم

دانلود آهنگ رقص واسه صلح (Dance for peace) از تهم

[اینترو]

یک یک یک یک

دگران

آه آه آه آه

[ورس یک]

چشاشو میبنده حالش وقتی خوبه

که نُت ها میرقصن براشون ضرب میکوبه

میپیچه صدای خدا توویِ کوچه ی گوشش

میدونه دونه به دونه

یه سازا کوکه که کوکه

کیفم روی مشتا که خوب بشه روحش

میخواد این دنیا بدونه

که نیست این دنیا بدونش

توو فکر آینده اما زندگیش توو لحظه ـَس

مهم نیس بگن دیوونس توو فکرش بیهودس پس

گوشش به دلشه وصل

عشقشِ بکشه نقشه

بهشت هم هست توو ذهنشه

میدونه ممکنه به پایان برسه لحظه

وقت برسه تهش

نمیخواد که بشه سقفش شک و هدر بره

[کروس]

فقط که میرقصن عقربه ها

فقط به یه طرف میرن

اونم مقصد آخره

مقصد آخره مقصد آخره آره

نباید ادب بره نه ، نباید ادب بره نه

نباید ادب بره نه ، نباید نباید نباید نباید

نباید ادب بره نه ، نباید ادب بره نه

نباید ادب بره نه ، نباید ادب بره

[پُل]

باشه یه جشن واسه صلح

یه جشن واسه صلح

یه جشن واسه صلح

یه جشن واسه صلح

باشه یه جشن واسه صلح

یه دست واسه صلح

برقص واسه صلح

همش یه دست واسه صلح آره

یه جشن واسه صلح

یه جشن واسه صلح آره

[اوترو]

فقط که میرقصن عقربه ها

فقط به یه طرف میرن

(فقط به یه طرف میرن)

مقصد آخره مقصد آخره

صدای خدا توویِ کوچه ی گوشش

مقصد آخره مقصد آخره

مقصد آخره مقصد آخره

مقصد آخره مقصد آخره

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت