متن آهنگ دلبر شیرین آرون افشار

متن آهنگ دلبر شیرین آرون افشار:

جان ای جان ای جان دیوانه شدم من
وای ای وای ای وای افسانه شدم من
دیوانه شدم من با نیم نگاهت
افسانه شدم من در چشم سیاهت
خندیده بیایی از راه خیابان
ای دلبر شیرین دل بردی و هم جان
ای دلدار آواره شدم بر سر کویَت
ای یار هر تار دلم وصله به مویت
این بار دور از بر تو من نتوانم
بگذار من با تو بمانم
ای دلدار آوار شدم بر سر کویَت
ای یار هر تار دلم وصله به مویت
این بار دور از بر تو من نتوانم
بگذار من با تو بمانم

ای دلبر نازم، شاید که ندانم
در گوشه قلبت کردی عشق نهانم
ای دلبر شیرین، ای قصه دیرین
من راز دلت را از چشم تو خوانم
ای دلدار آواره شدم بر سر کویَت
ای یار هر تار دلم وصله به مویت
این بار دور از بر تو من نتوانم
بگذار من با تو بمانم
ای دلدار آوار شدم بر سر کویَت
ای یار هر تار دلم وصله به مویت
این بار دور از بر تو من نتوانم
بگذار من با تو بمانم

متن آهنگ آرون افشار به نام دلبر شیرین

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت