متن آهنگ دریچه از اشکآن

دانلود آهنگ دریچه (اینترو) از اشک آن

هر که دَرکِش بیش ، دَردِش بیشتر

فقط میزنن به حرفت نیشخَند

چِشماتُ بِشور دنیا رو از دریچه ی من بِبین سَخته میدونم !

اینا فقط همش حَرفه ، میخونم از نِگاهِت

ترسیدی تِکونت میده هَر کَلمه ی شِعرَم

فَهم نزدیکتر از زَدنِ یه چشمک

نگاه کُن ، ببند دوباره ، باز کُن

بِخند ، خُب آره ؛ سخته باورش!

چیزایی که تَلخ تر از مرگه آدمه

حالا میفهمَمِت !

دقیقا مِثلِ چند سالِ پیشمی نوری !

ولی سایه بیشترین دَرصدِ شَهرتُ فرا گِرفته

هوای تشنه به دوده ماشینا

مرگِ طبیعت ، خونه سازیا

بَسه فعلا !

زیادَن حرفایِ گفتنی ، مُبتَنی به درکِ اشخاصه

این دردا که ماورایِ طبیعتِ ، آدما به حقیقتش پِی نِمیبرن

ولی خُب دِل نِمیکَنن از این جامعه ی مُفسد

که لازمه ی رُشدِش یه جُنبشِ به اسمِ رَپ

به اصطلاح یه حزب فَرهیخته

دیکته بشه رو موزیک

سینک (Sync) شه ، تزریق شه توویِ طَبقاتِ کارِگَر

تا خَفقانِ کامل از بین بره

حرفِ دلِ ، مُستنده

قدرتِ سُنت ، مرگِ تَفکُر

تنها دَلیلِ خَلقِ دین همینه

اشکآن ، دریچه

اشکِ زیر زَمین

تَنها دلیلِ دَرکِ بیشتر اینه

اشکآن ، دریچه

اشکِ زیر زَمین

آه

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت