متن آهنگ حاکم احساس از حامد همایون

دانلود آهنگ حاکم احساس از حامد همایون

تو همانی که توانی بکِشانی دلِ ما را به جهانی

که دلم میخواهد

من همانم که به جز عشق ندانم نتوانم بسپارم به کسی دل

چون دلم میخواهد

که تو هم دردی و درمان و من این درد به جان میخرم و تاب ندارم

که سپارم به نگارم دلِ بی صبر و قرارم ، بیقرارم

من چه عشقی به تو دارم

تاخیر نکن حکم بده حاکمِ احساس

تا مویِ تو و دستِ من و شانه مهیاست

سازی بزن و سوزِ دلِ خسته دَوا کن

گیسویِ تو پیچیده ترین معظلِ دنیاست

تاخیر نکن حکم بده حاکمِ احساس

تا مویِ تو و دستِ من و شانه مهیاست

سازی بزن و سوزِ دلِ خسته دَوا کن

گیسویِ تو پیچیده ترین معظلِ دنیاست

تو همانی که توانی بکِشانی دلِ ما را به جهانی

که دلم میخواهد

من همانم که به جز عشق ندانم نتوانم بسپارم به کسی دل

چون دلم میخواهد

که تو هم دردی و درمان و من این درد به جان میخرم و تاب ندارم

که سپارم به نگارم دلِ بی صبر و قرارم ، بیقرارم

من چه عشقی به تو دارم

تاخیر نکن حکم بده حاکمِ احساس

تا مویِ تو و دستِ من و شانه مهیاست

سازی بزن و سوزِ دلِ خسته دَوا کن

گیسویِ تو پیچیده ترین معظلِ دنیاست

تاخیر نکن حکم بده حاکمِ احساس

تا مویِ تو و دستِ من و شانه مهیاست

سازی بزن و سوزِ دلِ خسته دَوا کن

گیسویِ تو پیچیده ترین معظلِ دنیاست

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت