متن آهنگ تو این خونه از کیان پورتراب

دانلود آهنگ تو این خونه از کیان پورتراب

میری دورتر ، اما بدون ، قبل رفتن

که این خونه رو یک روزه ما نساختیم

اگه بعد سالها ، گرفته گرد و خاکی

نگو ویرونهست ، هیچ وقت امروز رو ما نخواستیم

شده سخت اما تو بمون یک بار دیگهم

چون میدونم بی تو من تکرار این یه حرفم

که …

تو این خونه هیچ وقت کم نمیشه تو، جات

تو این خونه هیچ وقت کم نمیشه صدات

هنوزم میشه ، اینجا رو ساخت ، مثه روز اول

هنوزم میشه ، که تو رو خواست ، مثه روز اول

میری دورتر ، اما بدون ، قبل رفتن

که این خونه رو یک روزه ما نساختیم

اگه بعد سالها ، نبردیم راه به جایی

نگو بیهودهست ، هیچ وقت امروز رو ما نخواستیم

شده سخت اما تو بمون یک بار دیگهم

چون میدونم بی تو من تکرار این یه حرفم

که …

تو این خونه هیچ وقت کم نمیشه تو، جات

تو این خونه هیچ وقت کم نمیشه صدات

هنوزم میشه ، این جا رو ساخت ، مثه روز اول

هنوزم میشه ، که تو رو خواست ، مثه روز اول

تو این خونه هیچ وقت کم نمیشه تو، جات

تو این خونه هیچ وقت کم نمیشه صدات

هنوزم میشه ، این جا رو ساخت ، مثه روز اول

هنوزم میشه ، که تو رو خواست ، مثه روز اول

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت