متن آهنگ برو بابا پوری

متن آهنگ برو بابا پوری

[ورس یک]
لفظام تو دهنا مثه قره قروت
خدا رپفارسی، جلوم همه قنوت
از ترسشه کسی اگه خوبه تو روت
ببیننت زردن، همه رنگ غروب
کارام مثه سرود، رفیقام زیر هشتی
نمیترسونه کسی رو آژیره گشتی
بدمو بگی، یهو یه جات میده نشتی
یه پا قطبم، یخا زیر تیغ کشتیم
بدخواها، قضا مثه نمازن
میگن میکشنت، جمعه حواسم
رو ترازوم بد و خوب ترازن
دنبال بیشتر، که به کم ننازم

[کورس]
والله
میگن که زدنم، برو بابا
با فلانی یه جا دیدنم، برو بابا
نه مارو با تو جمع میبندن، نه تورو با ما
پس سلامتی رفیقام میرم پیکارو بالا
میگن که زدنم، برو بابا
با فلانی یه جا دیدنم، برو بابا
من زندم کف میهنم، برو بابا
بیخیال کبدمم، میرم پیکارو بالا

[ورس دو]
برو بابا، بزن به چاک سریع
جلوم جفتن، پشتم میگن لیچار ولی
پی بردی، هه، بپا با باخت نری
از کف رشت پلی، تا کرانه باختری
بابا عشق کن، پسرت معروف شهره
گذشت اون روزا که میشد باعث شرمت
نه شبو مست میکنه نه پی شرِه
خیالت تخت، نمیاد نه دیگه پایین شهرت
کردمش همه رویاهامو تداعی
بسته شدن پرونده های قضایی
میگن بی ادبی، میدی دیس کذایی
برام حریفی در حد نی، حتی فدایی
رپفارسی سلیقه زمان قاجاره
میگن خوب نی اینم، چرا؟ چون نسل چهاره
تو گوش طلا فروششم تا دست به آچارش
هنرم مثل قاچاقه دنبال کنندم آجانه
بازی دستمون داشی خونوادگی
میاد از هیترام صدا پارگی
فقط زمان ثابت میکنه که شاهه کی
بذار حرف بزن این چاقالای شالکی

[کورس]
والله
میگن که زدنم، برو بابا
با فلانی یه جا دیدنم، برو بابا
نه مارو با تو جمع میبندن، نه تورو با ما
پس سلامتی رفیقام میرم پیکارو بالا
میگن که زدنم، برو بابا
با فلانی یه جا دیدنم، برو بابا
من زندم کف میهنم، برو بابا
بیخیال کبدمم، میرم پیکارو بالاَ

متن آهنگ پوری به نام برو بابا

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت