متن آهنگ بازی از تس

دانلود آهنگ بازی از تس

از لباسِ بلندِ باد

فقط این خرابه ها نصیبِ ما شد

توو کوچه های ویرونِ دلم

دور از خیابونای متراکمِ عُرف

با تنفر از گونه ی آدم

از بی جوابیِ چراها دیدم خدا رو

نه حتی توو سرودِ آهن

نه حتی از کناره ی این کرانه ها

از دودِ رقیق توو سینه ام

تا بوی (ها) که زوال افکارتون

بگیر و نگیر و ضعف عصابمون

از انقباض بی حدِ جهانمون روی کاغذ

همین یه گوشه توو اتاقم

پشتِ پرده روی میز

زیر چراغم

بین زمین و هوا انتظار مرگمو دارم

یه گوشه بی قضاوت

من به این بیهودگی رسیدم

تا فاصله ی ستاره ها رو دیدم

ستاره ها مُردن

نورشون تَوَهُمه توو چشمم

سازنده ی این بازی مریضه

زبون سرخ من بی حریمه

من دلم لای دلِ تو گیره

بگو این عشقه که نمیمیره

زاده ی قلمِ قر قلبم

وجود بینش

یه روز کلِ عالم مریدِ دینتن

یه روز یه جایی این طناب کهنه

بین ما و خدایان بریده میشه

این سفرِ غمگین ماست

آیه های سیاهِ دیده ها

ما تنه ی لاغرِ ریشه هایی

که زندونی شدیم توو قصیده ها

باز زمستونِ پُر حادثه

منو یادِ یارِ بی عاطفه

تو، کلی خاطره

طرف ساکت این معامله

ولی ما محکوم به بودن

تنها محکومِ این بازی به خوندن

بازی گردون و از بازیمون روندن

اما بازی رو از رو دستشون خوندم

میگم این رویه غلطه

همه میگن خب همینه که هست

میگم این بازی تمامِ منه

میگن یه مرحله ی دیگه هست

میگن کلِ این بازی امتحانه

میگن جواب همه اشتباهه

تکاملِتون توو دستای باده

اونم که حاصلش این خرابه هاست

حیف ، چیزی نیست بابِ میل

همه بَرده های دورِ غافل هی

ما تو زندونِ معتقدا

رو صورت و عُرف جامعه ـَـتون

یه آبله ایم

پا نمیشه کسی از رنجش

کی حافظ منه از تو با گنجت

میدونی منم میرم زیر خاک

تکرار پا و جا جای پا

منم بار ، میبارم رو تنتون

از یه ابر ، خم نمیشه زمان من

در همه زار آزادی خواه

فراموش شدگان پایان این راه

چه روی قله ها ، چه توو حصار

رام شدگی خونه ی ماست

تا رهاییِ این درونِ هار

تا آخرین تنِ این دینِ بیدار

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :

عضویت در سایت

code