متن آهنگ اشک از آشکان

دانلود آهنگ اشک از اشکآن

افرادی که صِدایِ آن ها را میشِنَوید

به ترتیب :

بانو نسرین سُتوده ، استاد محمد رضا شجریان ، بانو سیمین بهبهانی

چه گوارا ، آیت الله منتظری ، خسرو گلسرخی

دکتر محمد مصدق ، صادق هدایت ، داوود شراره ها

بزرگ علوی و احمد شاملو

مَن یه چه گوارام

با لِباسِ بَگ ؛

یه شاملو

فَقَط صادِقانه سرد ؛

با حَرف هایِ تَلخ تَر ؛

یه طَبریَم ،

با جِسارَت وارطان ؛

که پاشُ نمیذاره توویِ کَج راهِ اصلاً

این مَسیرا رو صَد باره رَفتَم

و هَر بار که کَندَم از این جماعت ؛

بِهِم یاد دادن که از فردام بِتَرسَم….

افرادی که صِدایِ آن ها را میشِنَوید

به ترتیب :

علی مطهری ، احمد جنتی ، احمد خاتمی

احمد علم الهدی ، محمود احمدی نژاد ، حسن عباسی

و دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان شرقی

اونا مُخالِف با حَرفِ عَقلانیَن

توویِ لِباسِ حَقانیت ؛

توو هَر جایی از این شَهر جاریَن

واسه خودِشون ضَحاکیَن

که هَر بار بی رَحم تَر

از مار میگن بد

وَلی باز پِیِ حَفاریَن توو مَغزِ مِلَّت

عِلَّت ؟!

ذِلَتِّ مِلَّت

توویِ شَهری

که قانوناشَم عادِلانه نیستَن

خُشونَت زیاد شُد

شاعِرانِگیش کَم

هَمه توویِ نِفرَت میمُردَن

و مَن عاشِقانه زیستَم

افرادی که صِدایِ آن ها را میشِنَوید

به ترتیب :

یکی از دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان شرقی ، صدای دو دختر ناشناس از مستند گور نگاشت

بانو تهمینه میلانی ، دکتر صادق زیباکلام ، بانو شیرین عبادی

دکتر محمود دولت آبادی و دکتر هوشنگ ابهاج

با این مُشکلِا گَرچه میشکَنی

وَلی هیچ جوره دَم نِمیزَنی

تَلاشِتُ میکُنی که سَر پا بِمونی

چون هَمه بِهِت میگَن اشکِ زیرزَمین

حِس کُن لَعنَتی

غُرور یَعنی این

بَحثِ فُروتَنی نیست

باید وارطان باشی

تا تیترِ شاملو بِشی ؛

بایَد نَسرین باشی

تا سُتودَنی شی

باید وارطان باشی

تا تیترِ شاملو بِشی ؛

نَسرین باشی

تا سُتودَنی شی

این یه دریچَست ؛

سَمتِ حَقیقَت

این یه معنیِ واسه مَن

گام ِاوَل ؛

میشه نَتیجَش

یه مانیفِست

که تَلاش میکُنه

واسه تَغییرِ جامِعَش

این یه دریچَست ، سمتِ حَقیقَت

میشه نَتیجَش یه مانیفِست

که تلاش میکُنه واسه تَغییرِ جامعَش

این یه دَریچَست

اشکِ زیرزَمین ، اشکآن

مَردی زِ باد حادثه بنشَست

مَردی چو بَرقِ حادثه بَرخواست

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

 

 

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت