متن آهنگ اشتباهخوب از علی اوج

آلبوم اشتباهخوب بهرام

دانلود آهنگ اشتباهخوب از علی اوج

♫♫♫

من فکر کردم به اشتباه خوب

فکر کردم به یه انقلاب خوب

به بالا رسیدن بدون پول

به ارزش واقعی و یه دونه دوست

به اینکه بتونم تغییرو بدم با پاهای خسته ــَم این مسیرو برم

بدون لِه کردن عقاید

بدون ضربه زدن به موانع

وای چقد شیرینه حقایق

درسته واسه غرورم تلخه

واسی منی که اشتباه بد داشتم یه نوع ترسه

تغییر

پس پا میذارم رویِ ترسم

چون ترسم درست نمیکنه واسم عقایدِ سازنده

نمیشه چشمو بست رویِ آینده

پس همگی چِشا رو باز کنید من متولد شده یِ اشتباهِ خوبم

خوب منو ببین ، اومدم با پیامِ اتحاد و تغییر

بدون شمشیر و گرمی

من پشیمونم ، ولی پشیمونیم با سوده

اون هم سودِ تغییر ، این راه نیست بیهوده

حاشیه منو توو حاشیه بُرد ، حاشیه اونقد نامرد بود

که باعثِ توهینِ من به رفیق و قاضیِ حکم شد

شرمنده

منو ببخش ، منو ببخش که تو رو هیچوقت نبخشیدم

منو ببخش ، منو ببخش رفیق که تفاوتتو نفهمیدم

منو ببخش که با خودم نجنگیدم

منو ببخش که جلو نرفتم و عقب موندنمو تو رو دلیلش دونستم

منو ببخش که هیچوقت ندونستم

مگه میشه حقیقتو محکومش کرد

پس زنده باد اشتباهخوب من

زنده باد اشتباهِ خوب من

اتحادِ ما یعنی انقلابِ توی رپ

یعنی تغییر واسه نسل بشر

یعنی وجود عشق بین ما بدون خوابیدن رویِ ه*

زنده باد اشتباهِ خوب من

لعنت به اشتباهِ بد من

لعنت به جنگ و فصلِ بد رپ

لعنت به دروغ و نفسِ بدِ من

درود و سپاس به نسلِ بعد من

درود به نسل تغییر ، درود به نسل بعدی

که باعثِ رشدی شه و فقط آزادی رو نمیبینه توو اکسیژن

نمیخوام با کینه رشد کنم ، دیگه نمیخوام هیچی رو پُل کنم

منو ببخش که اشتباه خوب کردم

منو ببخش که از جنگ خودمو دور کردم

منو ببخش که پُشت به پول کردم

منو ببخش که عزیزامو دور کردم

منو ببخش که تنهایی رو خواستم بخاطر اعتماد همه چیمو باختم

منو ببخش ، ولی من یه راهِ جدیدو ساختم

که ریشه یِ عشقو جای بدی کاشتم

کاش کاش کاش کاش کاش

داشتم بیشتر از اینو میساختم

افسوس واسه من که ساده بودم

افسوس واسه من که شاهدِ دلِ ساده بودم

اما با این حال باز باهاش جنگیدم

ولی تش باز رسیدم به بخشیدن من اوجِ وحشی ام

ولی با قلبِ مهربون ، من سنجیدم و انتخاب کردم

این دلیلِ این بودش که اشتباه کردم

پس زنده باد اشتباهخوب من

زنده باد اشتباهِ خوب من

اتحادِ ما یعنی انقلابِ توی رپ

یعنی انقلابِ توی رپ

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت