متن آهنگ آغازین تس

دانلود آهنگ آغازین تس

اومدیم ، پخش شدیم ، تو همسایگیِ زمین

ماه از کنترل خارج شده بود

سالهاست خبری مخابره نشده

از هشاشینِ حاضر

رساله ی تاریخِ تاریکِتون رو گرفتیم پس

جنگ بود و منفعتِ غرب

فرزندانتون ، فرزندانمونَن

خواب بودید

معنیِ پروردگار نمیدونیم و اما اندکی از شما

وقتِ صُلح به روشِ ماست

یه روش سرد

احساس رو کمی فهمیدیم اما

اینجا ، نه فقط برای مرگ

سوگِتون ، زوگِ آخر ماست ولی

نه از لَم ، نه از لَم

پسربچه شاید ، انگیزه یعنی

ولی ، زوگِ آخر یگانگی نه از لَم

نگاهِ شما رو تغییری ولی نه از لَم

رنگهایی رو که میبازید اما نه از لَم

ارتباطِ عمیقی رو بینِ ما باید اما

نه از لَم نه از لَم

شاید سواله لَم اما جوابو نه از لَم

صدای چرخ ارّابه ها تو خواب اما

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت