متن آهنگ با این حالت از رستاک

دانلود آهنگ با این حالت از رستاک

داری گُم میشی میدونم ، به این تنهایی محکومم

نمیدونم چرا باز هم ، کنارت خیلی آرومم

داره اوضاع عوض میشه ، داری بدجور کم میشی

نمیرم با خودم میگم ، دوباره عاشقم میشی

ازم حالی نمیپرسیـــ ، نمیدونم چرا سردی

منم باعث شدم اما ، تو اوضاع رو عوض کردی

مگه جز من توو این دنیا ، کسی میگرده دنبالت ؟

کجا میری توو این سرما کجا میری با این حالِت

مگه جز من توو این دنیا ، کسی میگرده دنبالت ؟

کجا میری توو این سرما کجا میری با این حالِت

ازم حالی نمیپرسیـــ ، نمیدونم چرا سردی

منم باعث شدم اما ، تو اوضاع رو عوض کردی

مگه جز من توو این دنیا ، کسی میگرده دنبالت ؟

کجا میری توو این سرما کجا میری با این حالِت

مگه جز من توو این دنیا ، کسی میگرده دنبالت ؟

کجا میری توو این سرما کجا میری با این حالِت

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت