برخوردها – بامداد

آتور اخیرا شروع به ساخت پادکستی به نام برخوردها کرده است که در این قسمت شاهد حضور بامداد هستیم که حتما به شما شنیدنش را پیشنهاد میکنیم.

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت